<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=492850767762682&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ga op avontuur tijdens de 3e editie van het kennisfestival ‘LEREN IN BRAINPORT’

Op 14 november 2017 vindt alweer de derde editie plaats van het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’. Deze keer met als centraal thema AVONTUUR. Tijdens deze dag ontmoeten en inspireren koplopers op het gebied van onderwijsinnovatie elkaar. Een koploper kan zowel werkzaam zijn als schoolbestuurder in het primair onderwijs, docent in het MBO of als software developer bij een bedrijf dat applicaties maakt voor het onderwijs. Iedereen die actief bij draagt of wil dragen aan onderwijsvernieuwing kan zich hier presenteren of op ontdekkingstocht komen.

Posted by Leren in Brainport   Leren, People


BRAINPORT TALENT CENTRE: DE RESULTATEN VAN HET AFGELOPEN JAAR

Om op zowel korte als lange termijn voorop te blijven lopen als high tech regio, is het van groot belang om over de juiste talenten te beschikken. Als één van de vier pijlers van de Brainport Nationale Actieagenda, is talent dan ook een cruciale succesfactor in de snel veranderende wereld van nu. Het Brainport Talent Centre (BTC) richt zich daarom op het aantrekken en behouden van internationale tech en IT talenten. Dit unieke samenwerkingsverband tussen 35 bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, heeft het sourcen en matchen van technologisch top talent als een van haar kerndoelen.

Posted by Stefan Martens  


Brainport Scholen staan samen sterker

Het gaat goed met de Brainport Scholen. Tijdens het (2e) Kennisfestival - eind 2016 - voegden drie nieuwe scholen (het Eckartcollege en Sint-Joriscollege uit Eindhoven en het Pius X College uit Bladel) zich bij het groeiende gezelschap, waarmee de teller voorlopig op elf staat. Ook ondertekenden ze ter plekke (en vol overtuiging) een uniek convenant om het innovatieve onderwijsconcept dat binnen Brainport Scholen centraal staat, continu met elkaar voort te zetten. Bovendien werkt die overtuiging aanstekelijk, want er wordt serieus gewerkt aan Brainport Basisscholen; hetzelfde concept voor het Primair Onderwijs (PO). Kortom, tijd voor een update.

Posted by Peter Cox  


Talent attraction op MIT in Boston succesvol: “It sounds like I want to be part of Brainport!”


De high tech Brainport regio heeft een grote behoefte aan tech en IT talent, die de komende jaren alleen maar gaat toenemen. Onlangs wees ook Peter Wennink, CEO van chipmachinefabrikant ASML, weer op
de toenemende schaarste op de (technologische) arbeidsmarkt. In 2020 is het aannemelijk dat de vraag naar technologisch talent meer dan twee keer zo hoog is als het aanbod. Wennink gaf aan dat alleen nieuwe samenwerkingsverbanden de hedendaagse problemen kunnen oplossen. Het Brainport Talent Centre is zo’n new-style partnerschap van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, waarbij het aantrekken van (inter)nationaal technologisch top talent één van de kerntaken is.

Posted by Stefan Martens   People


Nederland: maak Talent een volwaardig thema!

Ik werk nu bijna zeven jaar bij Brainport. Nu als programmamanager Arbeidsmarkt, maar ooit gestart als verantwoordelijke voor het aantrekken en behouden van internationaal talent. Dat doen we in onze regio al sinds jaar en dag. Zeven jaar geleden primair vanwege de krapte op de arbeidsmarkt als het ging om technici. Inmiddels vanwege de continue schaarste aan zowel technologisch- als IT talent. We staan nu voor een nieuwe uitdaging – een nationale aanpak voor talent attraction.

Posted by Yvonne van Hest   People


'Ik raad iedereen aan om mee te doen aan de Young Brainport Summer School'

Rond deze tijd vorig jaar was ik druk bezig met mijn aanmelding voor de Young Brainport Summer School. Deze week is erop gericht om toptalenten in de natuurkunde en technologie van 16 tot en met 18 jaar warm te maken voor een technische studie en een toekomst in de Brainport regio. Eind mei kreeg ik gelukkig te horen dat ik was geselecteerd!

Posted by Max de Bock   Leren, People, Young Brainport Summer School


Is jouw startup investor ready?

Je hebt funding nodig voor je startup om je prototype verder te ontwikkelen, met de productie te beginnen of marketingactiviteiten te starten. Je zoekt mogelijke financieringsbronnen, maar is je startup Investor Ready?

Posted by Brainport Development   Ondernemen, financiering


Welk probleem wil je eigenlijk oplossen?

The Lean Startup een verstandige keuze

Wat je als startende ondernemer ook in je hoofd hebt, alles begint met het idee en de overtuiging dat je dat idee ook daadwerkelijk kunt bouwen. Als je dan ook nog het gevoel krijgt dat er publiek voor is, dan is er maar één keuze: aan de slag!

 

Posted by Brainport Development   Ondernemen, financiering


Word succesvol in de Brainport regio

Ontdek hoe Brainport jou kan helpen

Meld u hier aan